Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 09/04/2020 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.400 23.420 23.580
USD-2
23.380 23.420 23.580
EUR
25.180 25.281 25.781
GBP
28.569 28.684 29.212
JPY
214,6 215,5 219,7
AUD
14.145 14.201 14.606
CAD
16.482 16.598 16.884
SGD
0 16.310 16.588
CHF
0 23.934 24.438
HKD
0 2.991 3.073
NZD
0 13.780 14.181

Tỷ giá hối đoái cập nhật 09/04/2020 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.400 23.420 23.580
USD-2
23.380 23.420 23.580
EUR
25.180 25.281 25.781
GBP
28.569 28.684 29.212
JPY
214,6 215,5 219,7
AUD
14.145 14.201 14.606
CAD
16.482 16.598 16.884
SGD
0 16.310 16.588
CHF
0 23.934 24.438
HKD
0 2.991 3.073
NZD
0 13.780 14.181
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến