Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 06/07/2020 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.095 23.115 23.295
USD-2
23.075 23.115 23.295
EUR
25.740 25.843 26.323
GBP
28.551 28.666 29.172
JPY
213 213,8 217,9
AUD
15.805 15.869 16.253
CAD
16.839 16.958 17.246
SGD
0 16.491 16.767
CHF
0 24.293 24.785
HKD
0 2.889 3.101
NZD
0 14.912 15.288

Tỷ giá hối đoái cập nhật 06/07/2020 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.095 23.115 23.295
USD-2
23.075 23.115 23.295
EUR
25.740 25.843 26.323
GBP
28.551 28.666 29.172
JPY
213 213,8 217,9
AUD
15.805 15.869 16.253
CAD
16.839 16.958 17.246
SGD
0 16.491 16.767
CHF
0 24.293 24.785
HKD
0 2.889 3.101
NZD
0 14.912 15.288
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến