Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 05/04/2020 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.460 23.480 23.620
USD-2
23.440 23.480 23.620
EUR
25.193 25.295 25.772
GBP
28.796 28.912 29.418
JPY
215,2 216 220,1
AUD
14.003 14.060 14.451
CAD
16.374 16.490 16.758
SGD
0 16.315 16.579
CHF
0 23.929 24.411
HKD
0 2.998 3.079
NZD
0 13.698 14.087

Tỷ giá hối đoái cập nhật 05/04/2020 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.460 23.480 23.620
USD-2
23.440 23.480 23.620
EUR
25.193 25.295 25.772
GBP
28.796 28.912 29.418
JPY
215,2 216 220,1
AUD
14.003 14.060 14.451
CAD
16.374 16.490 16.758
SGD
0 16.315 16.579
CHF
0 23.929 24.411
HKD
0 2.998 3.079
NZD
0 13.698 14.087
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến