Thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo công ty Ngọc Mai

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội quy định về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo việc thu giữ Tài sản đảm bảo của công ty Ngọc Mai theo thông tin chi tiết tại đây

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến