Thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo công ty Ly Sang

  • Khách hàng vay: Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Ly Sang
  • Bên bảo đảm: Bà Phạm Thị Nguyệt Nga
  • Tài sản bảo đảm:

Quyền sử dụng đất diện tích 150m2 tại địa chỉ Tổ 34, phường Cẩm Thủy, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 491074, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H-256 do UBND thị xã Cẩm Phả cấp ngày 04/02/2005 cho bà Phạm Thị Nguyệt Nga. 

  • Lý do thu giữ: ABBANK xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.
  • Thời gian dự kiến thu giữ: Tháng 1/2020

Chi tiết thông báo thu giữ tại đây.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến