Thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm khách hàng Đặng Danh Minh - Nguyễn Thị Thiết

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội quy định về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo việc thu giữ Tài sản đảm bảo của khách hàng Đặng Danh Minh và Nguyễn Thị Thiết theo thông tin chi tiết tại đây

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến