Thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm của công ty CP Gosaco

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm như sau:

 • Khách hàng vay: Công ty Cổ phần Gosaco;
 • Bên bảo đảm: Công ty Cổ phần Gosaco.
 • Tài sản bảo đảm:
 1. Tài sản 1:
 • Quyền sử dụng đất:
 • Tài sản thế chấp được thu giữ là quyền sử dụng đất số AB 722226, vào sổ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số 700436/CN/05 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 04/08/2005, có đặc điểm như sau:

+  Thửa đất số: 685                                     Tờ bản đồ: 09

 • Tài sản gắn liền với đất:
 • Tài sản thế chấp theo Giấy chứng nhận sở hữu công trình 747232589100617 vào hồ sơ số 150/CN-SHCT do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 18/08/2008.
 1. Tài sản 2:
 • Quyền sử dụng đất:
 • Tài sản thế chấp được thu giữ là quyền sử dụng đất số AE 977365, vào sổ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số T00005/CN-07 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 10/01/2007, có đặc điểm như sau:
 • Thửa đất số: 1152                                     Tờ bản đồ: 09
 • Tài sản gắn liền với đất:
 • Tài sản thế chấp theo Giấy chứng nhận sở hữu công trình 747232589100570 vào hồ sơ số 102/CN-SHCT do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/05/2008.
 1. Tài sản 3:
 • Tài sản thế chấp được thu giữ là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 560787, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CT 00156 do Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 19/04/2011, có đặc điểm như sau:
 • Quyền sử dụng đất:
 • Thửa đất số: 1366; 1433                                     Tờ bản đồ: 9

Cùng địa chỉ: TT Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (Nay là phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

 • Lý do thu giữ: Để xử lý thu hồi nợ xấu theo Nghị Quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội.
 • Thời gian thu giữ: lúc 10 giờ 00 ngày 22/04/2020 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;
 • Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo số: 309/CV-TGĐ.20 ngày 27/02/2020 của ABBANK.

Chi tiết thông báo thu giữ tại đây.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến