Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSĐB của ông Vũ Đình Ký - Gia Lai

Căn cứ Luật bán đấu giá và kết quả thu giữ tài sản bảo đảm, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

1. Đơn vị thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 • Tên đơn vị    :  Ngân hàng TMCP An Bình
 • Địa chỉ          : 170 Hai Bà Trưng, Phương Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại     : (028) 3824.4855               Fax: (028) 3824.4716.

2. Tài sản đấu giá

Tài sản đấu giá:

 • Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH820447, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 02296 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/04/2017. Có đặc điểm như sau:
 • Quyền sử dụng đất:
 • Thửa đất số: 295            Tờ bản đồ: 74.
 • Địa chỉ: Thôn Hương Phú, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
 • Diện tích: 120 m²
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn           Thời gian sử dụng: Lâu dài

(Hiện trạng tài sản gắn liền với đất là căn nhà chính cấp 4 có diện tích là 86,85 m² và căn bếp có diện tích 18 m², tài sản gắn liền với đất không có Giấy phép xây dựng và chưa được hoàn công).

 • Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH 820446, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 02297 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/04/2017. Có đặc điểm như sau:
 • Quyền sử dụng đất:
 • Thửa đất số: 307            Tờ bản đồ: 74.
 • Địa chỉ: Thôn Hương Phú, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
 • Diện tích: 893.9 m².
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
 • Mục đích sử dụng: Đất ở 280 m²; Đất trồng cây lâu năm 613.9 m².           
 • Thời gian sử dụng: Đất ở lâu dài; Đất trồng cây lâu năm tới 11/2049.
 • (Chú ý: 02 Quyền sử dụng đất thuộc một khối và không tách rời, nên tiến hành bán chung).

3. Giá khởi điểm đưa ra bán đấu giá:

Giá khởi điểm cho 02 quyền sử dụng đất: 423.539.000 đồng (Bốn trăm hai mươi ba triệu, năm trăm ba mươi chín nghìn đồng).

4.  Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 của Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, cụ thể như sau:

 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
 • Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
 • Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có thời gian hoạt động từ 03 năm trở lên, có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại công ty, có hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực công ty;
 • Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định pháp luật;
 • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
 • Doanh nghiệp chấp hành tốt và không vi phạm các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
 • Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản bán đấu giá.

5. Thời gian nhận hồ sơ: Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong vòng 05 (Năm) ngày kề từ ngày đăng thông báo.

6. Hồ sơ gồm có:

 • Thư chào giá dịch vụ;
 • Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;
 • Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;
 • Phương án tổ chức đấu giá tài sản.

7. Địa điểm nộp hồ sơ:

 • Phòng xử lý nợ phía Nam - Ngân hàng TMCP An Bình.
 • Địa chỉ: 170 Hai Bà Trưng, Phương Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 3824.4855               Fax: (028) 3824.4716

8. Lưu ý:

 • Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc theo đường Bưu điện;

Những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, ABBANK không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

Chi tiết thông báo thu giữ tại đây.

Tin tức mới nhất

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến