Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSĐB của ông Lê Văn Minh - Gia Lai

Căn cứ Luật bán đấu giá và kết quả thu giữ tài sản bảo đảm, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

1. Đơn vị thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 • Tên đơn vị    :  Ngân hàng TMCP An Bình
 • Địa chỉ          : 170 Hai Bà Trưng, Phương Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại     : (028) 3824.4855               Fax: (028) 3824.4716.

2. Tài sản đấu giá

 1. Tài sản đấu giá 01:

GCN QSDĐ số Đ 687169 do UBND huyện Chư Sê cấp ngày 28/09/2004, có đặc điểm như sau:

 • Quyền sử dụng đất:
 • Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (nay là thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).
 • Thửa đất số: 65a            Tờ bản đồ: 32.
 • Diện tích: 392 m².
 • Mục đích sử dụng: Đất ở 120 m²; Đất vườn 272 m².          
 • Thời gian sử dụng: Đến tháng 12/2048.
 1. Tài sản đấu giá 02:

GCN QSDĐ số AĐ 078136, số vào sổ cấp GCN H-00005 do UBND huyện Chư Sê cấp ngày 24/01/2006 (nay là huyện Chư Pưh), có đặc điểm như sau:

 • Quyền sử dụng đất:
 • Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (nay là thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).
 • Thửa đất số: 68B            Tờ bản đồ: 33.
 • Diện tích: 350 m².
 • Mục đích sử dụng: Đất ở 150 m²; Đất nông nghiệp 200 m².           
 • Thời gian sử dụng: Đến tháng 12/2048.
 1. Tài sản đấu giá 03:

GCN QSDĐ số Y 967550 do UBND huyện Chư Sê cấp ngày 04/03/2004 (nay là huyện Chư Pưh), có đặc điểm như sau:

 • Quyền sử dụng đất:
 • Địa chỉ: Xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (nay là thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).
 • Thửa đất số: 102b            Tờ bản đồ: 23d.
 • Diện tích: 240 m².
 • Mục đích sử dụng: Đất ở 100 m²; Đất vườn 140 m².          
 • Thời gian sử dụng: Đất ở lâu dài; Đất vườn đến 03/2051.
 • Tài sản gắn liền với đất:
 • Địa chỉ: Xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (nay là thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai)..
 • Thửa đất số: 102b            Tờ bản đồ: 23d.
 • Diện tích xây dựng: 96 m².
 • Diện tích sàn: 299.9 m².
 • Số tầng: 03 tầng.
 1. Tài sản đấu giá 04:

GCN QSDĐ số BA 433164 số vào sổ cấp GCN H-00001 do UBND huyện Chư Sê cấp ngày 20/12/2009 (nay là huyện Chư Pưh), có đặc điểm như sau:

 • Quyền sử dụng đất:
 • Địa chỉ: Thôn Tung Chrêh, xã Ia Dreng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (nay là thôn Hòa Phú, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).
 • Thửa đất số: 80            Tờ bản đồ: 61.
 • Diện tích: 12.946,2 m².
 • Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.          
 • Thời gian sử dụng: Đến tháng 12/2059.
 1. Tài sản đấu giá 05:

GCN QSDĐ số AI 548057 số vào sổ cấp GCN H 01208 do UBND huyện Chư Sê cấp ngày 16/06/2007 (nay là huyện Chư Pưh), có đặc điểm như sau:

 • Quyền sử dụng đất:
 • Địa chỉ: Thôn Tung Chrêh, xã Ia Dreng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (nay là thôn Hòa Phú, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).
 • Thửa đất số: 62            Tờ bản đồ: 57.
 • Diện tích: 12.680 m².
 • Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.          
 • Thời gian sử dụng: Đến tháng 04/2057.

3. Giá khởi điểm đưa ra bán đấu giá:

 • Giá khởi điểm tài sản 01: 1,025,000,000 đồng (Một tỷ, không trăm hai mươi lăm triệu đồng).
 • Giá khởi điểm tài sản 02: 2,835,000,000 đồng (Hai tỷ, tám trăm ba mươi lăm triệu đồng).
 • Giá khởi điểm tài sản 03: 2,535,000,000 đồng (Hai tỷ, năm trăm ba mươi lăm triệu đồng).
 • Giá khởi điểm tài sản 04: 585,000,000 đồng (Năm trăm tám mươi lăm triệu đồng).
 • Giá khởi điểm tài sản 05: 455,000,000 đồng (Bốn trăm năm mươi lăm triệu đồng).

 4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

 • Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 của Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, cụ thể như sau:
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
 • Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
 • Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có thời gian hoạt động từ 03 năm trở lên, có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại công ty, có hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực công ty;
 • Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định pháp luật;
 • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
 • Doanh nghiệp chấp hành tốt và không vi phạm các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
 • Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản bán đấu giá.

5. Thời gian nhận hồ sơ: Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong vòng 05 (Năm) ngày kề từ ngày đăng thông báo.

6. Địa điểm nộp hồ sơ:

 • Phòng xử lý nợ phía Nam - Ngân hàng TMCP An Bình.
 • Địa chỉ: 170 Hai Bà Trưng, Phương Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 3824.4855               Fax: (028) 3824.4716

7. Lưu ý:

 • Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc theo đường Bưu điện;
 • Những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, ABBANK không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Tin tức mới nhất

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến