Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Bình Thuận

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá

“Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:

  • Chủ tài sản: Bà Trần Hải Yến và ông Phan Văn Phóng.
  • Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 1093, Tờ bản đồ số: 03 (Diện tích: 235 m2), tọa lại tại địa chỉ: xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: AC 058420, Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: H00356 do UBND thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 19/5/2005.
  • Mục đích phát mãi tài sản: Xử lý, thu hồi nợ xấu theo quy định.”

 

Chi tiết liên hệ tại đây.

Tin tức mới nhất

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến