Thông báo về việc lựa chọn Công ty đấu giá để xử lý nợ xấu KH Công ty TNHH Cơ khí Minh Liêm

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Công ty đấu giá để xử lý nợ xấu như sau:

  • Khách hàng/Bên bảo đảm: Công ty TNHH Cơ khí Minh Liêm;
  • Tài sản bảo đảm: Bất động sản tại Ấp Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
  • Lý do thông báo: Thông báo lựa chọn Công ty Đấu giá.
  • Thời gian: 03 ngày kể từ ngày đăng thông báo.
  • Địa điểm nhận hồ sơ: 170 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
  • Chi tiết thông báo: xem tại đây

Tin tức mới nhất

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến