Thông báo thu giữ tài sản thế chấp của Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội quy định về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo việc thu giữ Tài sản thế chấp như sau:

  • Khách hàng vay: Công ty TNHH Thương mại - Dược phẩm Hoàng Khang.
  • Bên bảo đảm: Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị.
  • Tài sản bảo đảm:

Quyền sử dụng đất: Bao gồm 14 thửa, Tờ bản đồ số 21 - 22, Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quang Trị. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 824789 (số vào sổ cấp giấy CT 00796) do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cấp ngày 19/8/2013

  • Lý do thu giữ: Thu giữ để xử lý nợ xấu theo quy định;
  • Thời gian dự kiến thu giữ: 10h ngày 16/09/2019 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;
  • Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo thu giữ số 944/TB-TGĐ.19 ngày 04/7/2019.

Chi tiết thông báo thu giữ tại đây.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến