Thông báo thu giữ tài sản ông Phạm Văn Quan và bà Lê Thị Lang

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm như sau:

  • Khách hàng vay: ông Phạm Văn Quan và bà Lê Thị Lang.
  • Bên bảo đảm: ông Phạm Văn Quan và bà Lê Thị Lang.
  • Tài sản bảo đảm bị thu giữ:

Tài sản bảo đảm bị thu giữ là toàn bộ tài sản tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương do ông Phạm Văn Quan và bà Lê Thị Lang thế chấp tại ABBANK theo Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất số: 384/11/TC/V ngày 27/12/2011. Cụ thể là:

  1. Tài sản thu giữ thứ 1:

Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 184, tờ bản đồ số: 35 (diện tích: 24.768 m2), tọa lại tại địa chỉ: ấp 2, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AB 018099 (số vào sổ cấp giấy 00710/QĐ-UB), do Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng cấp ngày 20/01/2005.

  1. Tài sản thu giữ thứ 2:

Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 01, tờ bản đồ số: 35 (diện tích: 11.242 m2), tọa lại tại địa chỉ: ấp 3, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 725177 (số vào sổ cấp giấy H00743/QĐ-UB) do Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng cấp ngày 15/3/2005

  • Lý do thu giữ: Để xử lý thu hồi nợ xấu theo Nghị Quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội.
  • Thời gian thu giữ: lúc 10 giờ 00 ngày 10/07/2019 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;
  • Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo số: 770/TB-TGĐ.19 ngày 05/06/2019 của ABBANK

Chi tiết thông báo thu giữ tại đây

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến