Thông báo thu giữ Tài sản bảo đảm

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm như sau:

  • Khách hàng vay: ông Phạm Văn Quan và bà Lê Thị Lang.
  • Bên bảo đảm: ông Phạm Văn Quan và bà Lê Thị Lang.
  • Tài sản bảo đảm bị thu giữ:

Tài sản thu giữ là toàn bộ tài sản tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương do ông Phạm Văn Quan và bà Lê Thị Lang thế chấp tại ABBANK theo Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất số: 384/11/TC/V ngày 27/12/2011, cụ thể:

Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 589, tờ bản đồ số: 28 (diện tích: 6.018 m2), tọa lại tại địa chỉ: xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát  (nay là thị xã Bến Cát), tỉnh Bình Dương. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: GCN QSDĐ số T 946444 (số vào sổ cấp giấy 00248 QSDĐ/QĐ-UB 597), do Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát (nay là thị xã Bến Cát), tỉnh Bình Dương cấp ngày 05/03/2003.

  • Lý do thu giữ: Để xử lý thu hồi nợ xấu theo Nghị Quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội.
  • Thời gian thu giữ: lúc 10 giờ 00 ngày 06 tháng 08 năm 2019 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;
  • Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo số: 937/TB-TGĐ.19 ngày 03/07/2019 của ABBANK.

Chi tiết thông báo thu giữ tại đây.

 

 

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến