Thông báo thay đổi thời gian Thu giữ tài sản đảm bảo

Căn cứ Thông báo số: 935/TB-TGĐ.19 ngày 03/07/2019 của ABBANK về việc thay đổi thời gian tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của ông Phạm Văn Quan và bà Lê Thị Lang để xử lý thu hồi nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14.

Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thay đổi thời gian tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của ông Phạm Văn Quan và bà Lê Thị Lang để xử lý thu hồi nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14, cụ thể như sau:

  • Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm dự kiến ban đầu: lúc 10 giờ 00 ngày 10 tháng 07 năm 2019 đến khi kết thúc quá trình thu giữ.
  • Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm dự kiến thay đổi: lúc 10 giờ 00 ngày 08 tháng 08 năm 2019 đến khi kết thúc quá trình thu giữ.

Chi tiết Thông báo tại đây.

 

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến