Thông báo tạm ngưng giao dịch thanh toán tiền điện, nước bằng Phương thức điện tử

Để phục vụ cho công tác thanh quyết toán cuối năm, kể từ 16h00 ngày 28/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019, ABBANK trân trọng thông báo ngừng thanh toán tiền nước, tiền điện tự động YouautopayE và thanh toán tiền nước, tiền điện trực tuyến qua các kênh Online Banking của ABBANK, qua điện thoại di động ABBANKmobile.

Các giao dịch thanh toán phát sinh trong thời gian quyết toán, Quý khách hàng vui lòng ra quầy giao dịch thực hiện.

Chi tiết vui lòng liên hệ hotine: 18001159.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến