Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất: Tư vấn duy trì áp dụng và đánh giá giám sát hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC27001:2013

Kính gửi:       Quý Công ty

Căn cứ hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh “Tư vấn duy trì áp dụng và đánh giá giám sát hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC27001:2013” của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã phát hành ngày 01/06/2020;

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất (HSĐX) Tư vấn duy trì áp dụng và đánh giá giám sát hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC27001:2013, ABBANK trân trọng thông báo đến Quý Công ty nội dung sau:

  • Thời gian nộp HSĐX theo HSYC ban đầu: 14 giờ 00 ngày 12 tháng 06 năm 2020.
  • Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 16 tháng 06 năm 2020.

Ngoài các nội dung đã được hiệu chỉnh như trên, các nội dung còn lại của HSYC không thay đổi.

Trân trọng thông báo!

Tin tức mới nhất

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến