Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất Thuê dịch vụ đánh giá an ninh bảo mật

 

Kính gửi:       Quý Công ty

Căn cứ hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh “Thuê dịch vụ đánh giá anh ninh bảo mật” của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã phát hành ngày 25/05/2020;

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất (HSĐX) Thuê dịch vụ đánh giá an ninh bảo mật, ABBANK trân trọng thông báo đến Quý Công ty nội dung sau:

  • Thời gian nộp HSĐX theo HSYC ban đầu: 14 giờ 00 ngày 09 tháng 06 năm 2020.
  • Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 12 tháng 06 năm 2020.

Ngoài các nội dung đã được hiệu chỉnh như trên, các nội dung còn lại của HSYC không thay đổi.

Trân trọng thông báo!

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến