Thông báo chào bán khoản nợ công cty CP Gosaco

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) chào bán nguyên trạng toàn bộ khoản nợ tại ABBANK của Công ty Cổ phần GOSACO (sau đây viết tắt là "Khoản Nợ') như sau:

 

1.      Thông tin về Khoản Nợ:

1.1. Thông tin khách hàng vay:

-     CÔNG TY CỔ PHẦN GOSACO

-     Địa chỉ: 2/41 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM

-     Đại diện: Ông Lâm Trọng Sơn           Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

1.2. Thông tin dư nợ:

Tính đến ngày 20/05/2020, tổng dư nợ của Công ty CP GOSACO tại ABBANK là 108.497.498.920 đồng, trong đó:

-     Nợ gốc            : 39.689.615.129 đồng;

-     Lãi trong hạn  : 20.849.465.378 đồng;

-     Lãi quá hạn     : 47.958.418.413 đồng.

1.3. Thông tin tài sản bảo đảm:

Tài sản bảo đảm gồm:

-      Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Nhà xưởng, văn phòng và công trình xây dựng) tại phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương;

-    Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 2/41 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM;

-    Quyền sử dụng đất đất tại thửa đất 561, tờ bản đồ số 41 huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

-     Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 21-22-23, tờ bản đồ số 08 huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

-        Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 4 Lê Tung, phường 13, quận 11, Tp.HCM.

1.4. Các biện pháp xử lý đã áp dụng:

-         ABBANK đã nộp Đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 

-       ABBANK đã hoàn tất thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Nhà xưởng, văn phòng và công trình xây dựng) tại Phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên Tỉnh Bình Dương theo Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017.

2.      Giá bán Khoản Nợ:

Giá bán tối thiểu:  63 tỷ đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ đồng)

3.      Hồ sơ đề nghị mua Khoản Nợ:

3.1. Tổ chức/cá nhân có nhu cầu gửi 01 (một) bộ Hồ sơ đề nghị mua Khoản Nợ hợp lệ cho ABBANK. Hồ sơ hợp lệ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị mua Khoản Nợ do đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của tổ chức/cá nhân đề nghị mua nợ ký trong đó phải thể hiện đầy đủ những nội dung sau:
  • Ghi rõ giá đề nghị mua Khoản Nợ (không được thấp hơn giá bán tối thiểu nêu trên);
  • Thông tin về tài khoản của tổ chức/cá nhân đề nghị mua Khoản Nợ đã mở tại ABBANK và thông tin về số dư trên tài khoản (tổ chức/cá nhân đề nghị mua Khoản Nợ bắt buộc phải mở tài khoản tại ABBANK và tài khoản này phải có số dư tối thiểu 35 (ba mươi lăm) tỷ đồng tính đến thời điểm kết thúc việc nhận hồ sơ mua Khoản Nợ để chứng minh năng lực tài chính của tổ chức/cá nhân đề nghị mua Khoản Nợ);
  • Cam kết đồng ý: i) ABBANK được quyền phong tỏa tài khoản mở tại ABBANK của tổ chức/cá nhân đề nghị mua Khoản Nợ kể từ thời điểm ABBANK nhận được hồ sơ đề nghị mua Khoản Nợ cho đến hết thời hạn nhận hồ sơ; ii) Trong trường hợp được ABBANK lựa chọn là tổ chức/cá nhân được mua Khoản Nợ, ABBANK tiếp tục được phong tỏa tài khoản này và sử dụng số dư tối thiểu 35 tỷ đồng nêu trên để bảo đảm cho việc ký kết hợp đồng và thanh toán tiền mua Khoản Nợ.
  • Hồ sơ chứng minh năng lực pháp lý, khả năng tài chính của tổ chức/cá nhân đề nghị mua Khoản Nợ.

3.2. Địa chỉ nhận hồ sơ đề nghị mua Khoản Nợ: Ban Xử lý nợ, Ngân hàng TMCP An Bình - Số 170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3.3. Thời hạn nhận hồ sơ đề nghị mua Khoản Nợ: Trước 17 giờ 00 phút ngày 29/05/2020 (hồ sơ gửi về sau thời điểm này được coi là không hợp lệ).

4.      Cách thức lựa chọn tổ chức/cá nhân được mua Khoản Nợ:

  • ABBANK sẽ lựa chọn tổ chức/cá nhân mua Khoản Nợ theo nguyên tắc chọn tổ chức/cá nhân có Hồ sơ đề nghị mua hợp lệ và có giá đề nghị mua cao nhất;
  •  Đối với các Hồ sơ không hợp lệ và/hoặc không được lựa chọn, ABBANK không có trách nhiệm thông báo lý do từ chối cho các tổ chức/cá nhân đã gửi hồ sơ.

5.      Thời hạn ký hợp đồng và thanh toán:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ABBANK thông báo cho tổ chức/cá nhân về việc được mua Khoản Nợ, tổ chức/cá nhân được thông báo phải thanh toán đủ 100% số tiền mua Khoản Nợ được yêu cầu thanh toán. Trường hợp tổ chức/cá nhân được mua không ký Hợp đồng mua bán và/hoặc không thanh toán đủ 100% số tiền mua Khoản Nợ cho ABBANK  thì số tiền 35 tỷ tối thiểu ABBANK đã phong tỏa nêu trên thuộc về ABBANK, toàn bộ quan hệ mua bán Khoản Nợ giữa ABBANK và tổ chức/cá nhân này chấm dứt, ABBANK có toàn quyền chủ nợ đối với Khoản Nợ và có quyền bán nợ Khoản Nợ đó cho tổ chức/cá nhân khác.

6.      Thông tin liên hệ:

Ban Xử lý nợ Ngân hàng TMCP An Bình

170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3824 4855

Website: www.abbank.vn

Chi tiết thông báo thu giữ tại đây.

Tin tức mới nhất

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến