Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng là hình thức tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp xuất khẩu để thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, với nguồn trả nợ chính cho khoản vay là nguồn thu từ hoạt động xuất khẩu của Doanh nghiệp

Thông tin sản phẩm

Tiện ích

 • Lãi suất vay ưu đãi hơn so với các hình thức vay bổ sung vốn lưu động thông thường.
 • Có thể vay không có hoặc chỉ có TSĐB một phần khoản vay.
 • Được ABBANK hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến thanh toán quốc tế như: các điều khoản Hợp đồng ngoại thương, cách lập bộ chứng từ, các điều khoản trong L/C,…Yên tâm hơn khi giao dịch với đối tác nước ngoài và khi đòi tiền, giảm chi phí không đáng có khi bộ chứng từ bị bắt lỗi
 • Doanh nghiệp xuất khẩu có hoạt động hiệu quả & tài chính lành mạnh dễ dàng tiếp cận vốn

Hồ sơ đăng ký

 • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK.
 • Hợp đồng ngoại thương, L/C xuất khẩu bản chính (đối với phương thức L/C)
 • Các hợp đồng ngoại, L/C có giá trị lớn của khách hàng (đã hoặc đang thực hiện)
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK 

Lãi suất

 • Theo quy định ABBANK từng thời kỳ

Đối tượng

 • Các doanh nghiệp có giấy đăng ký kinh doanh, có giấy phép thực hiện hoạt động xuất khẩu theo đúng ngành nghề hoạt động. 

Đặc điểm

 • Phương thức thanh toán: L/C, D/A, D/P, TT, CAD
 • Loại tiền                : VND, USD
 • Thời hạn vay         : Thời hạn Hạn mức tối đa 12 tháng. Thời hạn Giấy nhận nợ phụ thuộc vào chu kỳ SXKD của KH tối đa không quá 06 tháng.
 • Phương thức vay   : Vay theo hạn mức, vay theo món
 • Phương thức trả nợ           : Thu nợ ngay khi chiết khấu/ngay khi tiền thanh toán hàng xuất khẩu về tài khoản của khách hàng tại ABBANK.
 • Tài sản đảm bảo    : Theo quy định hiện hành của NHNN và ABBANK.
 • Mức cho vay           : Theo giá trị hợp đồng ngoại hoặc giá trị L/C (đối với phương thức L/C)

Tài trợ thương mại

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng là hình thức tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp xuất khẩu để thực hiện các phương án...

Tài trợ VND theo lãi suất ngoại tệ

Tài trợ VND theo lãi suất Ngoại tệ là hình thức tài trợ vốn cho các doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động để sản xuất, kinh doanh với nguồn trả nợ...

Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng

ABBANK ứng trước tiền hàng xuất khẩu cho khách hàng trong thời gian chờ trả chậm/thanh toán từ đối tác nhập khẩu/ngân hàng nước ngoài giúp đáp...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến