Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng

ABBANK ứng trước tiền hàng xuất khẩu cho khách hàng trong thời gian chờ trả chậm/thanh toán từ đối tác nhập khẩu/ngân hàng nước ngoài giúp đáp ứng nhu cầu xoay vòng vốn lưu động cho khách hàng

 

Thông tin sản phẩm

Tiện ích

 • Lãi suất vay ưu đãi hơn so với các hình thức vay bổ sung vốn lưu động thông thường.
 • Có thể vay không có hoặc chỉ có TSĐB một phần khoản vay.
 • Được ABBANK hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến thanh toán quốc tế như: các điều khoản Hợp đồng ngoại thương, cách lập bộ chứng từ, các điều khoản trong L/C,…Yên tâm hơn khi giao dịch với đối tác nước ngoài và khi đòi tiền, giảm chi phí không đáng có khi bộ chứng từ bị bắt lỗi
 • Doanh nghiệp xuất khẩu có hoạt động hiệu quả & tài chính lành mạnh dễ dàng tiếp cận vốn

Đặc điểm

 • Phương thức thanh toán: L/C, D/A, D/P, TT, CAD
 • Loại tiền cho vay   : VND, USD
 • Tỷ lệ tài trợ: theo giá trị LC (đối với phương thức L/C), theo trị giá khoản phải thu (đối với các phương thức thanh toán khác)

Đối tượng

 • Các doanh nghiệp có giấy đăng ký kinh doanh, có giấy phép thực hiện hoạt động xuất khẩu theo đúng ngành nghề hoạt động. 

Lãi suất

 • Theo quy định ABBANK từng thời kỳ

Hồ sơ đăng ký

 • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK.
 • Giấy đề nghị chiết khấu BCT xuất khẩu (bản gốc);
 • Giấy yêu cầu thanh toán chứng từ xuất khẩu theo phương thức L/C (bản gốc);
 • Bộ chứng từ giao hàng theo L/C hoặc điện chấp nhận thanh toán của ngân hàng phát hành L/C;
 • Bản gốc L/C, thông báo L/C và các sửa đổi, thông báo sửa đổi (nếu có),
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK. 

Tài trợ thương mại

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng là hình thức tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp xuất khẩu để thực hiện các phương án...

Tài trợ VND theo lãi suất ngoại tệ

Tài trợ VND theo lãi suất Ngoại tệ là hình thức tài trợ vốn cho các doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động để sản xuất, kinh doanh với nguồn trả nợ...

Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng

ABBANK ứng trước tiền hàng xuất khẩu cho khách hàng trong thời gian chờ trả chậm/thanh toán từ đối tác nhập khẩu/ngân hàng nước ngoài giúp đáp...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến