Tài khoản tiền gửi thanh toán

Đây là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của Khách hàng tại ABBANK dùng để thực hiện các giao dịch, thanh toán qua hệ thống ngân hàng.

Thông tin sản phẩm

Tiện ích

  • Giao dịch tại bất kỳ chi nhánh, điểm giao dịch nào của ABBANK.
  • Sử dụng tài khoản để thực hiện thanh toán qua ngân hàng (rút tiền, nộp tiền, chuyển khoản, mua hàng hóa,…).
  • Có thể thấu chi tài khoản.
  • Có thể dùng làm tài khoản đảm bảo vay vốn, bão lãnh,…
  • Được sử dụng các dịch vụ công nghệ cao và nhiều tiện ích trên tài khoản của ABBANK.

Đối tượng

  • Tất cả các Khách hàng là tổ chức.

Đặc điểm

  • Linh hoạt sử dụng dòng tiền nhưng vẫn hưởng được lãi suất không kỳ hạn trên tài khoản.
  • KH có thể tham gia “Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung”.
  • Nhận được báo có ngay khi tiền vào tài khoản thông qua Dịch vụ Online Banking, SMS Banking.

Hồ sơ đăng ký

  • Theo quy định của ABBANK ban hành từng thời kỳ.

Tiền gửi doanh nghiệp

Tài khoản doanh nghiệp

Tài khoản doanh nghiệp linh hoạt, lãi suất cao.

Tiền gửi doanh nghiệp rút vốn linh hoạt

Làm sao quản lý nguồn tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất? ABBANK cung cấp đến Quý khách hàng sản phẩm tiền gửi...

Tài khoản tiền gửi doanh nghiệp có kỳ hạn lĩnh lãi trước

Tài khoản tiền gửi doanh nghiệp có kỳ hạn lĩnh lãi trước là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng là các tổ chức kinh tế. Với sản phẩm...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến