Tài khoản ký quỹ dành cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành Quốc tế

Đây là tài khoản tiền gửi ký quỹ, giúp cho Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành được cấp phép hoạt động kinh doanh và đảm bảo trong việc hoạt động kinh doanh khi phát sinh rủi ro.

Tiện ích - Hỗ trợ cấp Giấy chứng nhận kinh doanh lữ hành quốc tế.
- Hỗ trợ Doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.
Đối tượng Các Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.
Hồ sơ đăng ký Ký kết Hợp đồng ký quỹ.
Giải đáp thắc mắc Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Call center:08.38365.365 hoặc 1900.571.581

Đặc điểm sản phẩm

Mức ký quỹ:

  • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam: 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng).
  • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).

Lãi suất được thỏa thuận theo nguyên tắc:

Kỳ tính lãi (*) Mức lãi suất thỏa thuận tối đa (**)
Hàng quý Tối đa là mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 03 tháng được ban hành từng thời kỳ
Hàng năm Tối đa là mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng được ban hành từng thời kỳ

Tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành chỉ được sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành, đồng thời, xuất trình đầy đủ quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch hoặc toà án).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút ra khỏi tài khoản ký quỹ, Khách hàng phải nộp bổ sung đầy đủ số tiền ký quỹ theo Quy định. Sau thời gian quy định, nếu Khách hàng không bổ sung đầy đủ tiền ký quỹ theo mức quy định, ĐVKD sẽ thông báo cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Du lịch) để có biện pháp xử lý.
Hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật.

Tài khoản doanh nghiệp

Tài khoản ký quỹ dành cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành Quốc tế

Đây là tài khoản tiền gửi ký quỹ, giúp cho Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành được cấp phép hoạt động kinh doanh và đảm bảo trong việc hoạt động kinh doanh khi...

Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

Đây là tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của Khách hàng tại ABBANK; trong đó, Khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất cao tương ứng với từng kỳ hạn...

Tài khoản tiền gửi thanh toán

Dành cho các tổ chức Việt nam hoặc nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật. Thuận tiện, linh hoạt, lãi suất cao. Gửi...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến