Giới thiệu sản phẩm

SME Top Up là sản phẩm cho vay không có tài sản bảo đảm dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang vay vốn tại ABBANK với số tiền vay lên đến 03 tỷ đồng.

Nội dung chi tiết

Đối tượng khách hàng:
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang có khoản vay được đảm bảo bằng bất động sản/động sản tại ABBANK; và có nhu cầu vay thêm khoản vay không có tài sản bảo đảm để mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Tiện ích
 • Thuận tiện: Doanh nghiệp không cần bổ sung tài sản bảo đảm.
 • Cạnh tranh: Mức cho vay cao - đến 100% nhu cầu vốn theo PAVV của Khách hàng.
 • Ngành nghề cho vay đa dạng.
 • Linh hoạt mục đích vay: Bổ sung vốn kinh doanh; Mua sắm tài sản cố định; Đầu tư xây dựng và sửa chữa nhà xưởng, văn phòng,…
 • Điều kiện vay dễ dàng.
 • Thủ tục, hồ sơ đơn giản.
 • Thời gian phê duyệt hồ sơ nhanh chóng.
 • Phương thức trả nợ gốc, lãi linh hoạt.
 • Lãi suất vay cạnh tranh, hấp dẫn.
Đặc điểm
 • Mức cấp tín dụng - Thời hạn cấp tín dụng - Loại tiền cấp tín dụng:
  • Mức cấp tín dụng: căn cứ vào nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa 03 tỷ đồng.
  • Thời hạn cấp tín dụng: căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, tối đa 36 tháng.
  • Loại tiền cấp tín dụng: VNĐ, ngoại tệ.
 • Phương thức tài trợ – Thời hạn rút vốn vay – Phương thức trả nợ gốc, lãi:
  • Phương thức tài trợ: cấp tín dụng hạn mức, cấp tín dụng từng lần.
  • Thời hạn rút vốn vay: trong vòng 06 tháng kể từ ngày được phê duyệt.
  • Phương thức trả nợ gốc, lãi:
   • Gốc: hàng tháng/hàng quý/cuối kỳ theo từng Khế ước nhận nợ.
   • Lãi: hàng tháng trên số dư nợ thực tế tại thời điểm tính lãi.
 • Lãi suất vay cạnh tranh, theo quy định của ABBANK từng thời kỳ
Hồ sơ đăng ký
 • Giấy đề nghị cấp tín dụng (theo mẫu ABBANK).
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.

Tín dụng SMEs

CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN - SME OPEN

SME Open là sản phẩm đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp mới thành lập từ 1 năm trở lên hoặc doanh nghiệp thành lập trên 6 tháng và đi lên từ hộ...

SME Biz Loan

SME Biz Loan là giải pháp cấp tín dụng dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ để mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với tỷ lệ tài trợ lên...

SME Top Up

SME Top Up là sản phẩm cho vay không có tài sản bảo đảm dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang vay vốn tại ABBANK với số tiền vay lên đến 03 tỷ đồng.

Tính toán khoản vay

Bạn vui lòng cung cấp thông tin

Tháng Đây là thời hạn vay tối đa của khoản vay.
%/Năm Nhập lãi suất để tính bảng trả tiền hàng tháng.
VNĐ Nhập số tiền hoặc dùng công cụ kéo bên dưới.
Số tiền tối đa bạn có thể vay 0 VNĐ
Bạn muốn vay hết hạn mức, hay chỉ nhập 1 phần số tiền muốn vay
VNĐ Nhập số tiền hoặc dùng công cụ kéo bên dưới. Số tiền bạn nhập không được vượt quá Số tiền bạn có thể vay
Lưu ý:
 • 1. Số tiền phải trả được tạm tính dựa trên lãi suất tại thời điểm tính. Lãi suất có thể thay đổi vào thời điểm nộp hồ sơ
 • 2. Bản ước tính chỉ mang tính chất tham khảo
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến