Giới thiệu sản phẩm

SME Flex là sản phẩm cấp tín dụng linh hoạt về mục đích tài sản bảo đảm dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ của ABBANK với số tiền cấp tín dụng lên đến 20 tỷ đồng.

Nội dung chi tiết

Đối tượng khách hàng:
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu được ABBANK cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh, phát hành L/C, chiết khấu, phát hành thẻ tín dụng, cho vay thấu chi) để mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Tiện ích
 • Thuận tiện: Doanh nghiệp được cấp một phần hạn mức tín dụng không có TSBĐ – tối đa 70% hạn mức tín dụng.
 • Cạnh tranh: Mức cho vay cao - đến 100% nhu cầu vốn theo PAVV của Khách hàng. Tỷ lệ cấp tín dụng/tài sản bảo đảm cao – lên đến 100% giá trị TSBĐ.
 • Vượt trội: thời hạn vay dài – đến 120 tháng.
 • Hình thức cấp tín dụng đa dạng: cho vay, bảo lãnh, phát hành L/C, chiết khấu, phát hành thẻ tín dụng, cho vay thấu chi.
 • Điều kiện vay dễ dàng.
 • Thủ tục, hồ sơ đơn giản.
 • Thời gian phê duyệt hồ sơ nhanh chóng.
 • Phương thức trả nợ gốc, lãi linh hoạt.
 • Lãi suất vay cạnh tranh, hấp dẫn.
Đặc điểm
 • Mức cấp tín dụng - Thời hạn cấp tín dụng - Loại tiền cấp tín dụng:
  • Mức cấp tín dụng: căn cứ vào nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng, lên đến 20 tỷ đồng.
  • Thời hạn cấp tín dụng: căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, tối đa 120 tháng.
  • Loại tiền cấp tín dụng: VNĐ, ngoại tệ.
 • Phương thức tài trợ – Thời hạn rút vốn vay – Phương thức trả nợ gốc, lãi:
  • Phương thức tài trợ: cấp tín dụng hạn mức, cấp tín dụng từng lần.
  • Thời hạn rút vốn vay: trong vòng 06 tháng kể từ ngày được phê duyệt.
  • Phương thức trả nợ gốc, lãi:
   • Gốc: hàng tháng/hàng quý/cuối kỳ theo từng Khế ước nhận nợ.
   • Lãi: hàng tháng trên số dư nợ thực tế tại thời điểm tính lãi.
 • Tài sản bảo đảm:
  • TSĐB: chấp nhận đa dạng các loại tài sản (ngoại trừ hàng hóa và quyền đòi nợ)
  • Hạn mức tín dụng không có TSBĐ: tối đa 70% hạn mức tín dụng.
 • Lãi suất vay, phí: cạnh tranh theo quy định của ABBANK từng thời kỳ
Hồ sơ đăng ký
 • Giấy đề nghị cấp tín dụng (theo mẫu ABBANK).
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.

Tín dụng SMEs

CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN - SME OPEN

SME Open là sản phẩm đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp mới thành lập từ 1 năm trở lên hoặc doanh nghiệp thành lập trên 6 tháng và đi lên từ hộ...

SME Biz Loan

SME Biz Loan là giải pháp cấp tín dụng dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ để mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với tỷ lệ tài trợ lên...

SME Top Up

SME Top Up là sản phẩm cho vay không có tài sản bảo đảm dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang vay vốn tại ABBANK với số tiền vay lên đến 03 tỷ đồng.

Tính toán khoản vay

Bạn vui lòng cung cấp thông tin

Tháng Đây là thời hạn vay tối đa của khoản vay.
%/Năm Nhập lãi suất để tính bảng trả tiền hàng tháng.
VNĐ Nhập số tiền hoặc dùng công cụ kéo bên dưới.
Số tiền tối đa bạn có thể vay 0 VNĐ
Bạn muốn vay hết hạn mức, hay chỉ nhập 1 phần số tiền muốn vay
VNĐ Nhập số tiền hoặc dùng công cụ kéo bên dưới. Số tiền bạn nhập không được vượt quá Số tiền bạn có thể vay
Lưu ý:
 • 1. Số tiền phải trả được tạm tính dựa trên lãi suất tại thời điểm tính. Lãi suất có thể thay đổi vào thời điểm nộp hồ sơ
 • 2. Bản ước tính chỉ mang tính chất tham khảo
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến