Dịch vụ thu hộ tiền mặt tại địa điểm chỉ định

Đây là dịch vụ ABBANK đến trụ sở của khách hàng hoặc nơi khách hàng chỉ định để kiểm đếm và thu hộ tiền mặt theo yêu cầu của khách hàng, vận chuyển tiền về kho quỹ ABBANK và nộp vào tài khoản của Khách hàng tại ABBANK.

Thông tin sản phẩm

Tiện ích 

 • Khách hàng hạn chế rủi ro do vận chuyển tiền đi đường.
 • Khách hàng mở rộng mạng lưới thu tiền thông qua mạng lưới của ngân hàng. Tiền thu về được ghi có ngay vào tài khoản của khách hàng tại ABBANK.
 • Quản lý khoản phải thu nhanh chóng và hiệu quả.

Đối tượng

 • Các tổ chức kinh tế trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu ABBANK cung cấp sử dụng dịch vụ.
 • Đối với những khách hàng có mạng lưới đại lý rộng thì đây là dịch vụ tốt nhất để khách hàng lựa chọn cho dịch vụ thu tiền đại lý.

Đặc điểm

 • Loại tiền áp dụng: VND
 • Loại hình dịch vụ: Thu tiền mặt trực tiếp tại trụ sở của KH hoặc tại địa điểm do KH chỉ định. (Không áp dụng trong trường hợp ABBANK được yêu cầu đặt bàn thu hộ tại địa điểm của KH).
 • Phạm vi áp dụng: Không quá 30 Km (Tính từ nơi có đơn vị ABBANK gần nhất đến địa điểm KH chỉ định).
 • Thời gian áp dụng: Không quá 3h cho 1 chuyến giao dịch (thời gian giao dịch tính từ thời điểm bắt đầu khởi hành đến khi quay trở về trụ sở ABBANK).
 • Địa điểm KH chỉ định: Phải đảm bảo phương tiện vận chuyển của ABBANK có thể vào tận địa điểm KH chỉ định.

Dịch vụ cộng thêm

 • KH có thể tham gia “Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung” (đối với VND).
 • Nhận được báo có ngay khi tiền vào tài khoản thông qua Dịch vụ Online Banking, SMS Banking.

Phí dịch vụ

 • Phí cạnh tranh theo quy định tại biểu phí dịch vụ của ABBANK ban hành từng thời kỳ.

Hồ sơ đăng ký

 • Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với ABBANK.
 • Mở tài khoản tại ABBANK để thực hiện giao dịch, có thể mở riêng tài khoản chuyên thu.
 • Mở tài khoản tại ABBANK để thực hiện giao dịch, có thể mở riêng tài khoản chuyên thu.

Dịch vụ quản lý tiền tệ

Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung

Đây là dịch vụ nhằm quản lý tài khoản cho các khách hàng hoặc nhóm khách hàng có nhiều tài khoản tại ABBANK và có nhu...

Dịch vụ thu hộ tiền mặt tại địa điểm chỉ định

Đây là dịch vụ ABBANK đến trụ sở của khách hàng hoặc nơi khách hàng chỉ định để kiểm đếm và thu hộ tiền mặt theo yêu cầu của khách hàng, vận...

Dịch vụ nộp ngân sách Nhà nước ( thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu)

Nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thanh toán thuế nội địa, thuế xuất nhập khẩu (XNK) một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả thông qua việc kết nối...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến