Cho vay thấu chi doanh nghiệp

Là sản phẩm cho phép khách hàng chi vượt số dư có trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng đến mức tối đa bằng Hạn mức thấu chi được ABBANK cấp.

Thông tin sản phẩm

Tiện ích

  • Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt tạm thời;
  • Thủ tục rút vốn đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện như giao dịch TGTT.
  • KH có thể rút vốn vay tại bất kỳ CN/PGD thuộc hệ thống ABBANK hoặc chuyển khoản Online Banking để thanh toán cho đối tác bất cứ lúc nào.
  • Việc thu nợ được thực hiện tự động ngay khi tài khoản khách hàng có số dư.

Đối tượng

  • Các Khách hàng doanh nghiệp có Tài khoản TGTT tại ABBANK.

Đặc điểm

  • Loại tiền cho vay/thu nợ: VND
  • Thời hạn cho vay: Thời hạn của hạn mức tối đa 12 tháng
  • TSĐB: Theo quy định hiện hành của ABBANK.

Lãi suất - Phí

  • Lãi suất : Theo lãi suất thấu chi hiện hành.
  • Phí :  Theo quy định từng thời kỳ (nếu có).

Hồ sơ yêu cầu

Tín dụng doanh nghiệp

Tài trợ VND lãi suất ngoại tệ

Giảm chi phí tài chính cho sản xuất kinh doanh.

Cấp hạn mức thanh toán tiền điện doanh nghiệp

Nhằm đem lại sự thuận tiện cho khách hàng, chủ động trong việc thanh toán các hóa đơn tiền điện hàng tháng của doanh nghiệp; ABBANK cấp...

Cho vay mua xe ô tô doanh nghiệp

Là sản phẩm cho vay mua xe ô tô trả góp tài trợ cho các doanh nghiệp có nhu cầu mua xe phục vụ hoạt động đi lại của chính doanh...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến