Chiết khấu chứng từ nhờ thu xuất khẩu

ABBANK cung cấp dịch vụ chiết khấu có truy đòi cho bộ chứng từ của Nhờ thu xuất khẩu cho Quý khách hàng. Chiết khấu có truy đòi: ABBANK thực hiện chiết khấu chứng từ được quyền truy đòi khách hàng nếu khách hàng nước ngoài thông qua Ngân hàng thu hộ từ chối thanh toán hoặc không có khả năng thanh toán.

Đối tượng khách hàng Các doanh nghiệp được phép xuất khẩu
Tiện ích Khách hàng có thể xuất trình bộ chứng từ theo phương thức Nhờ thu xuất khẩu để chiết khấu tại bất kỳ chi nhánh nào của ABBANK trong cả nước.
Chiết khấu - Đối với D/P: tối đa 90% trị giá bộ chứng từ.
- Đối với D/A: tối đa 80% trị giá bộ chứng từ.
- Thủ tục chiết khấu đơn giản, thời gian nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Biểu phí áp dụng Theo biểu phí hiện hành của ABBANK.

Thông tin sản phẩm

Hồ sơ sản phẩm

  • Khách hàng có tín nhiệm, hoạt động kinh doanh tốt, tình hình tài chính lành mạnh.
  • Có quan hệ thanh toán tốt, mở tài khoản và giao dịch thường xuyên tại Ngân hàng TMCP An Bình, vay, trả đúng hạn.
  • Khách hàng cam kết hoàn trả số tiền Ngân hàng TMCP An Bình đã chiết khấu trong trường hợp đối tác nước ngoài từ chối thanh toán.
  • Thị trường truyền thống, mặt hàng được phép xuất khẩu tại Việt Nam.
  • Đối với nhờ thu D/P: toàn bộ vận đơn gốc được xuất trình qua Ngân hàng TMCP An Bình.
  • Đối với nhờ thu D/A: chỉ thực hiện chiết khấu sau khi Ngân hàng thu hộ (collecting bank)/ Ngân hàng xuất trình (Presenting Bank) đã xác nhận sẽ thanh toán số tiền nhờ thu vào ngày đến hạn.

Biểu mẫu áp dụng

  • Giấy yêu cầu thanh toán theo hình thức nhờ thu
  • Đơn xin chiết khấu (Phụ lục DNCK) phải có chữ ký của chủ tài khoản và kế toán trưởng (nếu có).
  • Giấy nhận nợ (theo mẫu) ký và đóng dấu

Các sản phẩm Thanh toán quốc tế khác

Thanh toán séc nước ngoài

ABBANK cung cấp dịch vụ thanh toán cuối...

Thanh toán nhờ thu chứng từ - Nhận bộ chứng từ gửi đi TT theo nhờ thu hàng XK

Là dịch vụ lập và chuyển chứng từ đến ngân hàng người nhập khẩu và yêu cầu thanh toán theo phương thức trả ngay hoặc...

Thanh toán nhờ thu chứng từ - Thông báo và TT nhờ thu hàng nhập khẩu

Là dịch vụ nhận, kiểm tra, thông báo chứng từ đến từ Ngân hàng nước ngoài cùng với các điều kiện đi kèm và...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến