Bảo lãnh doanh nghiệp

Cùng doanh nghiệp đi đến thành công, bao gồm các loại dịch vụ bảo lãnh như sau: Bảo lãnh dự thầu; Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Bảo lãnh hoàn tiền ứng trước; Bảo lãnh thanh toán; Bảo lãnh chất lượng sản phẩm; Bảo lãnh tín dụng; Các dịch vụ bảo lãnh khác theo yêu cầu.

Tiện ích sản phẩm - Thủ tục đơn giản, nhanh chóng và đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp.
- Hạn chế sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp.
- Nâng cao vị thế, sức cạnh tranh, uy tín của doanh nghiệp.
- Phí cạnh tranh, linh hoạt theo từng loại bảo lãnh.
Điều kiện bảo lãnh - Doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân.
- Doanh nghiệp có năng lực thực hiện với bên nhận bảo lãnh.
Phương thức bảo lãnh - Thư bảo lãnh / Cam kết bảo lãnh.
- Hợp đồng bảo lãnh.
Giải đáp thắc mắc Bạn hãy truy cập Hỏi đáp để tìm kiếm các câu hỏi tư vấn; hoặc chat trực tuyến với ABBANK; hoặc liên hệ tới Callcenter: 08.38365.365 hoặc 1900.571.581 để được tư vấn chi tiết.

Hồ sơ vay vốn

Tài sản bảo đảm

  • Các loại tài sản đảm bảo cho khoản được bảo lãnh.
  • Các giấy tờ có giá.
  • Có thể cầm cố bằng số dư trên tài khoản của doanh nghiệp.

Hồ sơ vay vốn

  • Giấy đề nghị bảo lãnh.
  • Hồ sơ pháp lý/ Hồ sơ tài chính.
  • Các tài liệu liên quan đến mục đích bảo lãnh.
  • Hồ sơ bảo đảm tiền vay.

Dịch vụ bảo lãnh

Cam kết cấp tín dụng

Cam kết cấp tín dụng (thư hứa) là văn bản cam kết của ABBANK về việc sẽ cấp tín dụng cho Khách hàng (cho vay, phát hành bảo lãnh) khi Khách hàng...

Bảo lãnh dự án bất động sản

Bảo lãnh dự án bất động sản (hay bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai) là cam kết của ABBANK với...

Bảo lãnh trong nước

Là hình thức cấp tín dụng mà ABBANK cam kết sẽ thực hiện các nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng 

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến