ABBANK tiếp tục nhận chứng chỉ bảo mật dữ liệu thẻ PCIDSS

Ngày 13 tháng 03 năm 2020, ABBANK tiếp tục đón nhận chứng chỉ Quốc tế PCIDSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – chứng nhận chuẩn mực về an ninh, đảm bảo an toàn cho các giao dịch thẻ từ đại diện của Hiệp hội PCI là công ty Control Case.

Từ tháng 12/2016 ABBANK đã chính thức được cấp chứng chỉ PCI DSS bởi ControlCase (là một trong những đơn vị độc lập được Hội đồng PCI lựa chọn và được các Tổ chức Thẻ Quốc tế thừa nhận để tham gia tư vấn và đánh giá tiêu chuẩn PCI DSS cho hệ thống Thẻ). Từ đó đến nay, hàng năm ABBANK luôn tuân thủ thực hiện theo dõi, giám sát, kiểm tra và đánh giá chứng chỉ.

Để đáp ứng được các tiêu chí nghiêm ngặt trong tiêu chuẩn PCIDSS, bên cạnh việc mở rộng hạ tầng hệ thống thông tin ABBANK cũng đã đầu tư và xây dựng các giải pháp bảo mật sâu rộng nhằm đảm bảo an toàn cho toàn bộ hạ tầng, ứng dụng. Tại ABBANK việc kiểm soát an ninh an toàn được thực hiện liên tục 24/7, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật dữ liệu thẻ, thông tin khách hàng; thường xuyên theo dõi và đánh giá hệ thống để đảm bảo cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ với chuẩn mực an toàn nhất cho khách hàng. 

Với sứ mệnh và trách nhiệm của mình, ABBANK cam kết mang đến cho khách hàng giải pháp tài chính an toàn, hiệu quả và sự yên tâm trong việc sử dụng thẻ thanh toán, giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra. 

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến