ABBANK diễn tập thành công hoạt động phục hồi hệ thống CNTT sau thảm họa

Ngày 27/07/2019, tại Trung tâm dữ liệu dự phòng ABBANK - DR (Viettel IDC, Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc), Khối Công nghệ Ngân hàng (CNNH) cùng Khối Khách hàng Cá Nhân (KHCN) – Trung tâm Thẻ (TT Thẻ) của ABBANK đã phối hợp thực hiện buổi diễn tập phục hồi hệ thống Công nghệ Thông tin (CNTT) sau thảm họa. Buổi diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp, đáp ứng các yêu cầu đề ra.

Thực hiện theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và Ban Lãnh đạo ABBANK về việc bảo đảm hoạt động liên tục của hệ thống CNTT trước các rủi ro về công nghệ khi có thảm họa xảy ra, với nhiều nỗ lực, Khối CNNH và TT Thẻ - Khối KHCN đã thực hiện triển khai buổi diễn tập với nhiều nội dung quan trọng. Buổi diễn tập có sự tham gia nhiệt tình của CBNV hai đơn vị trong vai trò là nhân sự trực tiếp thực hiện các hoạt động về Công nghệ thông tin và sản phẩm thẻ.

Trong thời gian diễn tập, hai đơn vị đã tham gia thực hiện triển khai diễn tập phục hồi hệ thống CNTT sau thảm họa với hệ thống Core Banking (T24), hệ thống trục tích hợp ESB và hệ thống Thẻ (Smartvista, POS, ATM), tiến hành thực hiện việc kích hoạt hệ thống này tại DR để kiểm tra tình trạng hoạt động của các tính năng trong hệ thống, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và có thể thay thế được hệ thống đang được vận hành tại DR trong trường hợp có thảm họa xảy ra. Tất cả các hoạt động nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, an toàn của ngân hàng, phục vụ khách hàng với chất lượng cao nhất.

          Đây là một nhiệm vụ có quy mô và thách thức lớn, cần sự phối hợp của các nhân sự thuộc Khối CNNH và TT Thẻ - Khối KHCN. Thông thường, các tổ chức tài chính sẽ thuê dịch vụ tư vấn để triển khai công tác này, tuy nhiên bằng sự nỗ lực vược bậc, tâm huyết và quyết tâm cao, các cán bộ của hai đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các nội dung của buổi tập huấn dựa trên nguồn lực nhân sự và tài nguyên CNTT sẵn có của Ngân hàng.  

          Thành công của buổi diễn tập giúp đáp ứng yêu cầu của NHNN và HĐQT, BĐH ABBANK về tính an toàn, ổn định và liên tục của hệ thống công nghệ thông tin và các hoạt động về Thẻ.

Trong hoạt động của một Ngân hàng, hệ thống CNTT đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc vận hành, phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng và Thẻ là một trong những sản phẩm/dịch vụ nòng cốt. Việc chủ động phòng, chống đồng thời có phương án và hoạt động diễn tập trước cho những rủi ro về CNTT và thẻ sẽ giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra sự kiện. Đây cũng là một trong những nỗ lực đảm bảo cam kết của ABBANK về một Ngân hàng uy tín, an toàn, tin cậy đối với Khách hàng.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến