ABBANK BỔ NHIỆM ÔNG LÊ HẢI LÀM PHÓ TGĐ ĐẢM NHẬN NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TGĐ THAY ÔNG PHẠM DUY HIẾU

Ông Lê Hải được Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc tại ABBANK thay ông Phạm Duy Hiếu kể từ ngày 01/04/2020.

Hội đồng Quản trị ABBANK đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBANK theo nguyện vọng của ông Phạm Duy Hiếu kể từ ngày 01/04/2020.

Sau khi chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hiếu, Hội đồng Quản trị ABBANK quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải, sinh năm 1976, Tiến sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, giữ chức Phó Tổng Giám đốc đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/04/2020. ABBANK sẽ tiến hành các thủ tục xin phê chuẩn từ NHNN trước khi chính thức bổ nhiệm ông Hải vào vị trí Tổng Giám đốc.

Ông Lê Hải có 22 năm kinh nghiệm hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, từng đảm nhiệm qua nhiều vị trí chuyên môn, quản lý cấp cao tại MB như Giám đốc MB Việt Trì, Giám đốc MB Điện Biên phủ, Quyền Giám đốc Khối SMEs, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Phó Tổng Giám đốc… và có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển sản phẩm – dịch vụ của MB. Ông Hải có thế mạnh về phát triển mảng kinh doanh dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng SMEs – hai nhóm khách hàng mục tiêu trong chiến lược bán lẻ của ABBANK.

Với các thành tích nổi bật và cống hiến trong hoạt động của ngành Ngân hàng, ông Lê Hải đã vinh dự nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng 2013 – 2016, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngân hàng Việt Nam 2018 và Bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam về thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng năm 2011 – 2012.

Hội đồng Quản trị ABBANK quyết định giao ông Phạm Duy Hiếu tiếp tục đảm nhiệm các trọng trách được giao tại Ủy Ban Nhân sự, tập trung cho công tác huấn luyện đào tạo và dự án Ngân hàng số của ABBANK.

Ông Phạm Duy Hiếu có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, được đánh giá cao về chuyên môn trong công tác xử lý nợ, đào tạo nhân sự, xây dựng đội ngũ và tâm huyết trong hoạt động kết nối ngân hàng - khởi nghiệp 4.0. Ông Hiếu đã từng đảm nhiệm vị trí cố vấn tài chính của ABBANK và từng tham gia điều hành ABBANK ở vị trí Tổng giám đốc trong các giai đoạn từ 2012 đến 2015, và giai đoạn từ 2018 đến nay. Trong quá trình điều hành tại ABBANK, ông Hiếu đã tham gia xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và 20 sáng kiến chiến lược của ABBANK đến năm 2018; Xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự với văn hóa chiến thắng - sáng tạo - hiệu quả, gắn kết với tổ chức; Phát triển hệ thống kinh doanh tập trung vào lĩnh vực bán lẻ…

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến